Πώς να επιλέξετε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος άλλαξε και μάλιστα άλλαξε προς το καλύτερο. Πλέον όλοι μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα επιλέγοντας τον κατάλληλο πάροχο ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης που κάνουμε και με τις ανάγκες μας γενικότερα. Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή προμηθευτή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. 1. Υπολογίστε το ενεργειακό σας προφίλ Χρειάζεστε τρεις πρόσφατους συνεχόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, για να λάβετε υπ’ όψιν την εποχική διακύμανση και να υπολογίσετε: α) Την ετήσια κατανάλωση σας, αθροίζοντας τις καταμετρημένες KWh που καταναλώσατε ανά λογαριασμό. β) Το ετήσιο κόστος αποκλειστικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αθροίζοντας τα ποσά χωρίς ΦΠΑ για τις «χρεώσεις προμήθειας» ανά λογαριασμό. Όταν υπάρχει νυχτερινό τιμολόγιο πρέπει να διαχωρίσετε τα στοιχεία μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής κατανάλωσης. 2. Εντοπίστε τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν Αναζητήστε τις διαθέσιμες εταιρείες προμήθειας διαδικτυακά ή  μέσω ΜΜΕ, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τον γενικό χάρτη των διαθέσιμων επιχειρήσεων. 3. Ζητήστε οικονομική προσφορά Επικοινωνήστε  με τις εταιρείες για να σας αποστείλουν μια οικονομική προσφορά εγγράφως που θα περιλαμβάνει:
  • Το κόστος που αντιστοιχεί μόνο στις χρεώσεις «παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχών παγίων
  • Το οικονομικό πακέτο της εταιρείας το οποίο θα βασίζεται υποχρεωτικά στη δική σας ετήσια κατανάλωση ρεύματος (που έχετε υπολογίσει δηλαδή στο βήμα 1α)
  • Εναλλακτικά μπορείτε μόνοι σας να υπολογίσετε το παραπάνω κόστος ανατρέχοντας στους τιμοκαταλόγους που είναι αναρτημένοι στους δικτυακούς τόπους των εταιρειών συμπληρώνοντας μια συγκριτική φόρμα υπολογισμού
Μην αρκεστείτε σε γενικά διαφημιζόμενα ποσοστά εκπτώσεων λογαριασμών, σε μοναδιαίες τιμές της KWh ή σε υπολογισμούς που βασίζονται σε ένα-δύο τυχαίους λογαριασμούς ρεύματος. Το πιο ασφαλές είναι να γνωρίζετε ποσό θα στοιχίσουν σε εσάς οι χρεώσεις προμήθειας που προσφέρει μια εταιρεία με βάση την δική σας ετήσια κατανάλωση ρεύματος. Επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι τα κόστη των προμηθευτών διαφοροποιούνται μόνο στις χρεώσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπόλοιπες χρεώσεις που αποκαλούνται «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» αλλά και τέλη φόροι είναι ίδιες για όλους τους προμηθευτές. 4. Ζητήστε σύμβασή προμήθειας Πέραν της τιμής, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε κατά πόσο σας καλύπτουν και οι παρακάτω όροι και υπηρεσίες της εταιρείας, που συνήθως ενδιαφέρουν τους καταναλωτές:
  1. Η ελάχιστή διάρκεια της σύμβασης και η πρόβλεψη χρέωσης αν προβείτε στη λύση της σύμβασης πριν τη λήξη της
  2. Η συχνότητα έκδοσης λογαριασμών
  3. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών
  4. Η διαθεσιμότητα σημείων προσωπικής εξυπηρέτησης πελατών
  5. Το ύψος της «εγγύησης πληρωμής λογαριασμών»
  6. Ο χρόνος ενεργοποίησης αλλαγής προμηθευτή
Μαζί με την οικονομική προσφορά ζητήστε να σας αποστείλουν τους όρους της σύμβασης και τους γενικούς όρους προμήθειας της εταιρείας. 5. Πάρτε το χρόνο σας πριν αποφασίσετε 1. Μη δώσετε τα στοιχεία σας και μη δεσμευτείτε σε τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία αν δεν έχετε αποφασίσει. 2. Διαβάστε προσεχτικά τους όρους της σύμβασης και ζητήστε διευκρινίσεις εάν δεν κατανοείτε κάτι. Σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της εταιρείας εάν πρόκειται για συμβάσεις από απόσταση (όπως για παράδειγμα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά)